IMAG4253

Ocenění Studia krásy

Orlové krásy Opava

Dovolte, abychom Vás seznámili Vás s výsledky zákaznického hlasování jimiž byla Vaše společnost Studio krásy Opava oceněna.
Vyhodnotili jsme hodnocení téměř 32 tisíc firem z daného odvětví, které vyžadovalo prohledání více než 800 tisíc webových stránek, jako jsou např. Google Maps, Facebook a mnoho dalších. Ve finále jsme na internetu analyzovali více než 700 tisíc recenzí zákazníků. Tyto údaje byly použity k výpočtu konečného hodnocení.

Vaše společnost získala v této klasifikaci konečnou známku 8.9 na základě 15 hodnocení. Díky tomu získáváte titul Laureáta v lokalitě Opava.
V případě Vaši společnosti byly vzaty v úvahu hodnocení z následujících portálů:
Facebook: hodnocení: 5 počet: 5
Facebook: hodnocení: 5 počet: 10
Dovolte, abychom Vám k těmto výsledkům poblahopřáli. Je to výsledek Vaší tvrdé práce, kterou ocenili Vaši spokojení zákazníci.
Pro získání statusu vítěze je nezbytné splnit základní kritérium což znamená, že závěrečné hodnocení musí čítat nejméně 8 bodů a musí mít odpovídající počet hlasů.

Těchto výsledků nedosáhlo více než 27,5 tisíce firem ve Vašem oboru. To jen potvrzuje, že Vaše práce je velmi důsledná a maximálně dbáte o své zákazníky, kteří Vám jako poděkování za Vaše služby udělili vysoké hodnocení včetně doporučení, které Vás opravňuje k získání statusu v lokalitě Opava .
http://www.orlovekrasy.cz/

V Opavě 13.5.2019

 

Děkuji za ocenění…..

ds7_57671